Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

 

p2

قدرداني مسئولين دانشگاه علوم پزشكي از مدير عامل محترم  بيمارستان مهر جناب اقاي دكتر فرودي وسرپرست محترم زايشگاه سركار خانم    افتخاري وتقديم لوح تقدير بواسطه ي ترويج زايمان طبيعي که در این راستا بیمارستان مهر از سوی معاونت درمان دانشگاه به عنوان بیمارستان برتر در اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی انتخاب شد.

 

bwd  Set 1/2  fwd